એનેસ્થેસિયા વર્કસ્ટેશન

 • એનેસ્થેસિયા વર્કસ્ટેશન એટલાસ N5

  એનેસ્થેસિયા વર્કસ્ટેશન એટલાસ N5

  પુખ્ત વયના અને બાળકો માટે યોગ્ય, દર્દી માટે ઇન્હેલેશન એનેસ્થેસિયા અને વેન્ટિલેશન નર્સિંગનો ઉપયોગ કરીને તબીબી વિભાગ માટે ઇલેક્ટ્રોનિક ફ્લોમીટર સાથે એનેસ્થેસિયા મશીન.
  એનેસ્થેસિયા મશીનમાં એનેસ્થેટિક ગેસ ડિલિવરી સિસ્ટમ, એનેસ્થેટિક ગેસનો સમાવેશ થાય છે
  ડિલિવરી ઉપકરણ (વૈકલ્પિક ડ્રેગર બાષ્પીભવન કરનાર અથવા પેનલોન બાષ્પીભવન કરનાર એન્ફ્લુરેન, આઇસોફ્લુરેન, સેવોફ્લુરેન, ડેસફ્લુરેન અને આઇસોફ્લુરેન, પાંચ પ્રકારના એનેસ્થેટિક) એનેસ્થેસિયા વેન્ટિલેટર, ઇલેક્ટ્રોનિક ફ્લોમીટર એસેમ્બલી, એનેસ્થેસિયા અને વેન્ટિલેશન સિસ્ટમ્સ, એનેસ્થેસિયા સિસ્ટમ મોનિટરિંગ અને એજી ટ્રાન્સમિશન મોનિટરિંગ સિસ્ટમ્સ મોડ્યુલ, CO2 મોડ્યુલ, BIS મોડ્યુલ અને મલ્ટી પેરામીટર પેશન્ટ મોનિટર).
  અર્ધ-ઈલેક્ટ્રોનિક ફ્લોમીટરનું ચોક્કસ સેટિંગ, ઉચ્ચ ગુણવત્તાના મુખ્ય ઘટકો દ્વારા સુનિશ્ચિત થયેલ ચોકસાઈ અને સ્થિરતા, ચોકસાઈની ખાતરી કરવા માટે રીઅલ-ટાઇમ કેલિબ્રેશન.

 • એનેસ્થેસિયા વર્કસ્ટેશન એટલાસ N7

  એનેસ્થેસિયા વર્કસ્ટેશન એટલાસ N7

  એટલાસ N7 એનેસ્થેસિયા વર્કસ્ટેશન સુવિધાથી ભરપૂર એનેસ્થેસિયા સિસ્ટમને નવા સ્તરે લઈ જાય છે.તમારા બધા દર્દીઓની જરૂરિયાતોને પૂર્ણપણે પૂરી કરવા માટે, વધુ સચોટ સેટિંગ માટે સંપૂર્ણ ઈલેક્ટ્રોનિક ફ્લોમીટર, વધુ અનુકૂળ અવલોકન અને લાંબા સમય સુધી.
  એનેસ્થેસિયા મશીનમાં એનેસ્થેટિક ગેસ ડિલિવરી સિસ્ટમ, એનેસ્થેટિક ગેસનો સમાવેશ થાય છે
  ડિલિવરી ઉપકરણ (વૈકલ્પિક ડ્રેગર બાષ્પીભવન કરનાર અથવા પેનલોન બાષ્પીભવન કરનાર એન્ફ્લુરેન, આઇસોફ્લુરેન, સેવોફ્લુરેન, ડેસફ્લુરેન અને આઇસોફ્લુરેન, પાંચ પ્રકારના એનેસ્થેટિક) એનેસ્થેસિયા વેન્ટિલેટર, ઇલેક્ટ્રોનિક ફ્લોમીટર એસેમ્બલી, એનેસ્થેસિયા અને વેન્ટિલેશન સિસ્ટમ્સ, એનેસ્થેસિયા સિસ્ટમ મોનિટરિંગ અને એજી ટ્રાન્સમિશન મોનિટરિંગ સિસ્ટમ્સ મોડ્યુલ, CO2 મોડ્યુલ, BIS મોડ્યુલ અને મલ્ટી પેરામીટર પેશન્ટ મોનિટર).

 • એનેસ્થેસિયા વર્કસ્ટેશન એટલાસ N3

  એનેસ્થેસિયા વર્કસ્ટેશન એટલાસ N3

  પુખ્ત વયના અને બાળકો માટે યોગ્ય, દર્દી માટે ઇન્હેલેશન એનેસ્થેસિયા અને વેન્ટિલેશન નર્સિંગનો ઉપયોગ કરીને તબીબી વિભાગ માટે મિકેનિકલ ફ્લોમીટર સાથે એનેસ્થેસિયા મશીન.

  એનેસ્થેસિયા મશીનમાં એનેસ્થેટિક ગેસ ડિલિવરી સિસ્ટમ, એનેસ્થેટિક ગેસનો સમાવેશ થાય છે

  ડિલિવરી ઉપકરણ (વૈકલ્પિક ડ્રેગર બાષ્પીભવન કરનાર અથવા પેનલોન બાષ્પીભવન કરનાર એન્ફ્લુરેન, આઇસોફ્લુરેન, સેવોફ્લુરેન, ડેસફ્લુરેન અને આઇસોફ્લુરેન, પાંચ પ્રકારના એનેસ્થેટિક) એનેસ્થેસિયા વેન્ટિલેટર, ઇલેક્ટ્રોનિક ફ્લોમીટર એસેમ્બલી, એનેસ્થેસિયા અને વેન્ટિલેશન સિસ્ટમ્સ, એનેસ્થેસિયા સિસ્ટમ મોનિટરિંગ અને એજી ટ્રાન્સમિશન મોનિટરિંગ સિસ્ટમ્સ મોડ્યુલ, CO2 મોડ્યુલ, BIS મોડ્યુલ અને મલ્ટી પેરામીટર પેશન્ટ મોનિટર).